Favorites
WhatsappSend mailSend Viber message
+90 530 249 53 23
خرید ملکی فوق العاده لوکس و مدرن در استانبول در منطقه زیبا شیشلی

10153 خرید ملکی فوق العاده لوکس و مدرن در استانبول در منطقه زیبا شیشلی

$ 2.080.940 / نقد

 • خرید ملکی فوق العاده لوکس و مدرن در استانبول در منطقه زیبا شیشلی
 • خرید ملکی فوق العاده لوکس و مدرن در استانبول در منطقه زیبا شیشلی
 • خرید ملکی فوق العاده لوکس و مدرن در استانبول در منطقه زیبا شیشلی
 • خرید ملکی فوق العاده لوکس و مدرن در استانبول در منطقه زیبا شیشلی
 • خرید ملکی فوق العاده لوکس و مدرن در استانبول در منطقه زیبا شیشلی

درباره ملک

این آپارتمان لافت دارای 4 اتاق خواب، سقفی به ارتفاع7 مترمربع، پنجره های ممتد از سقف تا کفريال سیستم گرمایش مرکزی، سیستم عایق صوتی، 3 سرویس بهداشتی، تراس شیشه ای و نمایی بسیار زیبا میباشد. این آپارتمان با طراحی داخلی لوکس و مدرن خود فرصتی بسیار عالی برای سرمایه گذاری در استانبول را برای شما فراهم می آور
 • refresh 365 مترمربع
 • bed 4
 • bath 3
 • calendar آماده تحویل
 • M499
Şişli / İstanbul

چرا این ملک را خریداری کنید ؟

 • این آپارتمان دارای دسترسی آسان به اتوبان های اصلی مانند اتوبان E5
 • دسترسی به مترو و دیگر سیستم های حمل و نقل عمومی
 • مقاوم در برابر زلزله
 • دارای تراس شسشه ای به همراه نمایی پانارومیک از شهر استانبول
 • خرید ملکی فوق العاده لوکس و مدرن در استانبول در منطقه زیبا شیشلی
 • خرید ملکی فوق العاده لوکس و مدرن در استانبول در منطقه زیبا شیشلی
 • خرید ملکی فوق العاده لوکس و مدرن در استانبول در منطقه زیبا شیشلی
 • خرید ملکی فوق العاده لوکس و مدرن در استانبول در منطقه زیبا شیشلی
 • خرید ملکی فوق العاده لوکس و مدرن در استانبول در منطقه زیبا شیشلی
 • خرید ملکی فوق العاده لوکس و مدرن در استانبول در منطقه زیبا شیشلی
 • خرید ملکی فوق العاده لوکس و مدرن در استانبول در منطقه زیبا شیشلی
 • خرید ملکی فوق العاده لوکس و مدرن در استانبول در منطقه زیبا شیشلی
 • خرید ملکی فوق العاده لوکس و مدرن در استانبول در منطقه زیبا شیشلی
 • خرید ملکی فوق العاده لوکس و مدرن در استانبول در منطقه زیبا شیشلی
 • خرید ملکی فوق العاده لوکس و مدرن در استانبول در منطقه زیبا شیشلی
 • خرید ملکی فوق العاده لوکس و مدرن در استانبول در منطقه زیبا شیشلی
 • خرید ملکی فوق العاده لوکس و مدرن در استانبول در منطقه زیبا شیشلی
 • خرید ملکی فوق العاده لوکس و مدرن در استانبول در منطقه زیبا شیشلی
 • خرید ملکی فوق العاده لوکس و مدرن در استانبول در منطقه زیبا شیشلی
 • خرید ملکی فوق العاده لوکس و مدرن در استانبول در منطقه زیبا شیشلی

درباره ملک

این آپارتمان لافت دارای 4 اتاق خواب، سقفی به ارتفاع7 مترمربع، پنجره های ممتد از سقف تا کفريال سیستم گرمایش مرکزی، سیستم عایق صوتی، 3 سرویس بهداشتی، تراس شیشه ای و نمایی بسیار زیبا میباشد. این آپارتمان با طراحی داخلی لوکس و مدرن خود فرصتی بسیار عالی برای سرمایه گذاری در استانبول را برای شما فراهم می آور
 • refresh 365مترمربع
 • bed 4
 • bath
 • calendar آماده تحویل
 • M499
Şişli / İstanbul

چرا این ملک را خریداری کنید ؟

 • این آپارتمان دارای دسترسی آسان به اتوبان های اصلی مانند اتوبان E5
 • دسترسی به مترو و دیگر سیستم های حمل و نقل عمومی
 • مقاوم در برابر زلزله
 • دارای تراس شسشه ای به همراه نمایی پانارومیک از شهر استانبول
 • خرید ملکی فوق العاده لوکس و مدرن در استانبول در منطقه زیبا شیشلی

درباره ملک

این آپارتمان لافت دارای 4 اتاق خواب، سقفی به ارتفاع7 مترمربع، پنجره های ممتد از سقف تا کفريال سیستم گرمایش مرکزی، سیستم عایق صوتی، 3 سرویس بهداشتی، تراس شیشه ای و نمایی بسیار زیبا میباشد. این آپارتمان با طراحی داخلی لوکس و مدرن خود فرصتی بسیار عالی برای سرمایه گذاری در استانبول را برای شما فراهم می آور
 • refresh 365مترمربع
 • bed 4
 • bath
 • calendar آماده تحویل
 • M499
Şişli / İstanbul

چرا این ملک را خریداری کنید ؟

 • این آپارتمان دارای دسترسی آسان به اتوبان های اصلی مانند اتوبان E5
 • دسترسی به مترو و دیگر سیستم های حمل و نقل عمومی
 • مقاوم در برابر زلزله
 • دارای تراس شسشه ای به همراه نمایی پانارومیک از شهر استانبول

درباره ملک

این آپارتمان لافت دارای 4 اتاق خواب، سقفی به ارتفاع7 مترمربع، پنجره های ممتد از سقف تا کفريال سیستم گرمایش مرکزی، سیستم عایق صوتی، 3 سرویس بهداشتی، تراس شیشه ای و نمایی بسیار زیبا میباشد. این آپارتمان با طراحی داخلی لوکس و مدرن خود فرصتی بسیار عالی برای سرمایه گذاری در استانبول را برای شما فراهم می آور
 • refresh 365مترمربع
 • bed 4
 • bath
 • calendar آماده تحویل
 • M499
Şişli / İstanbul

چرا این ملک را خریداری کنید ؟

 • این آپارتمان دارای دسترسی آسان به اتوبان های اصلی مانند اتوبان E5
 • دسترسی به مترو و دیگر سیستم های حمل و نقل عمومی
 • مقاوم در برابر زلزله
 • دارای تراس شسشه ای به همراه نمایی پانارومیک از شهر استانبول

 

این موارد نیز ممکن است برای شما جذاب باشد

چطور میتوانیم به شما کمک کنیم?

شما میتوانید از تیم با تجربه ما در تمامی موارد مربوط به امور ملکی پشتیبانی دریافت کنید.

+90 542 208 1 208 info@melares.com
ما با شما تماس بگیریماجازه دهید