Favorites
WhatsappSend mailSend Viber message
+90 530 249 53 23
آپارتمان با منظره کم نظیر دریا و معماری منحصر به فرد در منطقه کارتال ، قسمت آسیایی استانبول

10441 آپارتمان با منظره کم نظیر دریا و معماری منحصر به فرد در منطقه کارتال ، قسمت آسیایی استانبول

$ 634.400 / 36 ماه

 • آپارتمان با منظره کم نظیر دریا و معماری منحصر به فرد در منطقه کارتال ، قسمت آسیایی استانبول
 • آپارتمان با منظره کم نظیر دریا و معماری منحصر به فرد در منطقه کارتال ، قسمت آسیایی استانبول
 • آپارتمان با منظره کم نظیر دریا و معماری منحصر به فرد در منطقه کارتال ، قسمت آسیایی استانبول
 • آپارتمان با منظره کم نظیر دریا و معماری منحصر به فرد در منطقه کارتال ، قسمت آسیایی استانبول
 • آپارتمان با منظره کم نظیر دریا و معماری منحصر به فرد در منطقه کارتال ، قسمت آسیایی استانبول
 • آپارتمان با منظره کم نظیر دریا و معماری منحصر به فرد در منطقه کارتال ، قسمت آسیایی استانبول
 • آپارتمان با منظره کم نظیر دریا و معماری منحصر به فرد در منطقه کارتال ، قسمت آسیایی استانبول
 • آپارتمان با منظره کم نظیر دریا و معماری منحصر به فرد در منطقه کارتال ، قسمت آسیایی استانبول
 • آپارتمان با منظره کم نظیر دریا و معماری منحصر به فرد در منطقه کارتال ، قسمت آسیایی استانبول
 • آپارتمان با منظره کم نظیر دریا و معماری منحصر به فرد در منطقه کارتال ، قسمت آسیایی استانبول
 • آپارتمان با منظره کم نظیر دریا و معماری منحصر به فرد در منطقه کارتال ، قسمت آسیایی استانبول
 • آپارتمان با منظره کم نظیر دریا و معماری منحصر به فرد در منطقه کارتال ، قسمت آسیایی استانبول
 • آپارتمان با منظره کم نظیر دریا و معماری منحصر به فرد در منطقه کارتال ، قسمت آسیایی استانبول
 • آپارتمان با منظره کم نظیر دریا و معماری منحصر به فرد در منطقه کارتال ، قسمت آسیایی استانبول
 • آپارتمان با منظره کم نظیر دریا و معماری منحصر به فرد در منطقه کارتال ، قسمت آسیایی استانبول
 • آپارتمان با منظره کم نظیر دریا و معماری منحصر به فرد در منطقه کارتال ، قسمت آسیایی استانبول
 • آپارتمان با منظره کم نظیر دریا و معماری منحصر به فرد در منطقه کارتال ، قسمت آسیایی استانبول

در مورد ملک

 آپارتمان لوکس برای فروش با موقعیت مناسب از نظر دسترسی به تمام مناطق شهر . واحد بزرگ و جادار که مناسب برای خانواده  طراحی شده است. دارای یک سالن بزرگ با دسترسی مستقیم به بالکن، یک آشپزخانه مجزا، یک اتاق خواب مستر و یک اتاق رختشویی.
 • refresh 348 متر مربع
 • bed 5
 • bath 4
 • calendar تاریخ تحویل 2023
 • M616
کارتال / Istanbul

چرا باید از این ملک خرید؟

 • هر اتاق دارای بالکن با منظره ای باشکوه از طبیعت است وبه صورت مدرن با استاندارد های هتل 5 ستاره طراحی شده است 
 • با ارزش سرمایه گذاری بالا، ارائه شهروندی ترکیه با تعهد به عدم فروش آن به مدت 3 سال
 • استفاده از مصالح مرغوب و معماری باشکوه
 • مراکز خرید، موسسات آموزشی از مهدکودک گرفته تا دانشگاه ها، مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستان ها در چند کیلومتری و چند قدمی خانه شما هستند.
 • آپارتمان با منظره کم نظیر دریا و معماری منحصر به فرد در منطقه کارتال ، قسمت آسیایی استانبول
 • آپارتمان با منظره کم نظیر دریا و معماری منحصر به فرد در منطقه کارتال ، قسمت آسیایی استانبول
 • آپارتمان با منظره کم نظیر دریا و معماری منحصر به فرد در منطقه کارتال ، قسمت آسیایی استانبول

در مورد ملک

 آپارتمان لوکس برای فروش با موقعیت مناسب از نظر دسترسی به تمام مناطق شهر . واحد بزرگ و جادار که مناسب برای خانواده  طراحی شده است. دارای یک سالن بزرگ با دسترسی مستقیم به بالکن، یک آشپزخانه مجزا، یک اتاق خواب مستر و یک اتاق رختشویی.
 • refresh 348متر مربع
 • bed 5
 • bath 4
 • calendar تاریخ تحویل 2023
 • M616
کارتال / Istanbul

چرا باید از این ملک خرید؟

 • هر اتاق دارای بالکن با منظره ای باشکوه از طبیعت است وبه صورت مدرن با استاندارد های هتل 5 ستاره طراحی شده است 
 • با ارزش سرمایه گذاری بالا، ارائه شهروندی ترکیه با تعهد به عدم فروش آن به مدت 3 سال
 • استفاده از مصالح مرغوب و معماری باشکوه
 • مراکز خرید، موسسات آموزشی از مهدکودک گرفته تا دانشگاه ها، مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستان ها در چند کیلومتری و چند قدمی خانه شما هستند.
 • آپارتمان با منظره کم نظیر دریا و معماری منحصر به فرد در منطقه کارتال ، قسمت آسیایی استانبول

در مورد ملک

 آپارتمان لوکس برای فروش با موقعیت مناسب از نظر دسترسی به تمام مناطق شهر . واحد بزرگ و جادار که مناسب برای خانواده  طراحی شده است. دارای یک سالن بزرگ با دسترسی مستقیم به بالکن، یک آشپزخانه مجزا، یک اتاق خواب مستر و یک اتاق رختشویی.
 • refresh 348متر مربع
 • bed 5
 • bath
 • calendar تاریخ تحویل 2023
 • M616
کارتال / Istanbul

چرا باید از این ملک خرید؟

 • هر اتاق دارای بالکن با منظره ای باشکوه از طبیعت است وبه صورت مدرن با استاندارد های هتل 5 ستاره طراحی شده است 
 • با ارزش سرمایه گذاری بالا، ارائه شهروندی ترکیه با تعهد به عدم فروش آن به مدت 3 سال
 • استفاده از مصالح مرغوب و معماری باشکوه
 • مراکز خرید، موسسات آموزشی از مهدکودک گرفته تا دانشگاه ها، مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستان ها در چند کیلومتری و چند قدمی خانه شما هستند.

در مورد ملک

 آپارتمان لوکس برای فروش با موقعیت مناسب از نظر دسترسی به تمام مناطق شهر . واحد بزرگ و جادار که مناسب برای خانواده  طراحی شده است. دارای یک سالن بزرگ با دسترسی مستقیم به بالکن، یک آشپزخانه مجزا، یک اتاق خواب مستر و یک اتاق رختشویی.
 • refresh 348متر مربع
 • bed 5
 • bath 4
 • calendar تاریخ تحویل 2023
 • M616
کارتال / Istanbul

چرا باید از این ملک خرید؟

 • هر اتاق دارای بالکن با منظره ای باشکوه از طبیعت است وبه صورت مدرن با استاندارد های هتل 5 ستاره طراحی شده است 
 • با ارزش سرمایه گذاری بالا، ارائه شهروندی ترکیه با تعهد به عدم فروش آن به مدت 3 سال
 • استفاده از مصالح مرغوب و معماری باشکوه
 • مراکز خرید، موسسات آموزشی از مهدکودک گرفته تا دانشگاه ها، مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستان ها در چند کیلومتری و چند قدمی خانه شما هستند.

 

شما نیز ممکن است علاقه مند باشید

چگونه می توانیم به شما کمک کنیم?

شما میتوانید از تیم با تجربه ما در تمامی موارد مربوط به امور ملکی پشتیبانی دریافت

+90 542 208 1 208 info@melares.com
با شما تماس بگیریماجازه دهید